Tango drill

Zlatý řez

Ačkoliv tango je párový tanec ve kterém je důležitou složkou komunikace s partnerem, přesto poskytuje velký prostor pro individuální trénink bez partnera. Benefitem takových cvičení je lepší taneční technika a možnost při samotném tanci věnovat větší koncentraci na komunikaci s partnerem a vnímání hudby.

Náplní těchto hodin je protahovací a zahřívací rozcvička, vysvětlení a praktikování techniky tanga (přinášení váhy, disociace, chůze, pivoty, rovnováha), aplikování techniky do užitečných sekvencí a jejich drilování na konkrétní rytmus. Opakem drilových cvičení budu techniky na rozvoj improvizace, osvobození mysli a práce s dechem v tanci.

Na kurzu se také naučíte několik triků, jak zařadit techniku tanga do běžného života, tak aby to okolí nepoznalo.

Na lekce nepotřebujete tanečního partnera, většina cvičení bude individuálních. Lekce jsou jak pro muže tak pro ženy, některé části budou lehce fyzicky náročné.