Lekce pro pokročilé

tango pro pokorcile

Lekce tanga pro pokročilé nemají pevný program, přizpůsobují se taneční úrovni studentů a jsou zaměřeny na vylepšování techniky tance, komunikace, rozvíjení osobního stylu, zlepšování propojení s hudbou.