Lekce

Nové kurzy od března 2018

Jsou spuštěny přihlášky na lekce tanga od 19. března 2018. Kromě standardních kurzů pro začátečníky a mírně pokročilé, pokračují také otevřené lekce ženské techniky. Pokračovat budou také lekce herecké výchovy.

Všechny kurzy se konají v Maceškově paláci.

Přihlašovat se můžete i bez partnera, pokud tak učiníte s dostatečným předstihem, je velká pravděpodobnost, že vám najdeme odpovídající protějšek.

Nabídka kurzů

Vyučujeme argentinské tango formou pravidelných skupinových lekcí, workshopů nebo individuálních výuky. Velmi intenzivní jsou zejména víkendové soustředění a letní školy.

Připravujeme taneční choreografie pro začínající i pokročilé tanečníky pro účely svateb, rodiných oslav nebo jako součást divadelných představení.

Lekce pro začátečníky

Tato úroveň je určena těm, kdo se nikdy tango netančil nebo si chce zopakovat základní stavební kameny, na kterých je tango postaveno. Tango je tanec založený na improvizaci, nemá pevně dané sekvence ani figury, tak jak je znáte ze základních tanečních. Jde především o vzájemné vnímaní jeden druhého a komunikaci v páru. Tango je tedy neverbální jazyk, který je třeba se učit od znaků, znaky skládat do slov, slova do vět a ve konečném výsledku z vět složit příběh.

Individuální lekce

Argentinské tango láká mnoho lidí především kvůli jeho společenské stránce projevující se pravidelným setkáváním s přáteli, ale i poznáváním nových lidí na milongách. Pro takové příležitosti vás dostatečně připraví skupinové lekce tanga. To je však jen jeden důvod proč tango studovat. Máte-li širší motivaci tančit tango a rozvíjet svůj osobní styl, tak jsou pro vás určeny Individuální hodiny ušité vám na míru.

Tango drill

Ačkoliv tango je párový tanec ve kterém je důležitou složkou komunikace s partnerem, přesto poskytuje velký prostor pro individuální trénink bez partnera. Benefitem takových cvičení je lepší taneční technika a možnost při samotném tanci věnovat větší koncentraci na komunikaci s partnerem a vnímání hudby.

Ženská technika

Technika tanga je do značné míry společná pro muže i ženy. Avšak existují aspekty v tangu, ve kterých se technika muže a ženy liší a je pro příslušnou roli charakteristická a nezaměnitelná. Přispívají k tomu značnou rolí i odlišné tělesné proporce mezi mužem a ženou (rozložení tělesné hmotnosti, pohyblivost a postavení pánve, síla svalů ...).

Také v tangu existuje velké množství ozdob (adornos), které používají pouze ženy.

Tango escenario

Tango escenario - divadelní laboratoř je nový kurz pro mírně pokročilé a pokročilé tanečníky, jehož cílem je připravit několik samostatných tangových čísel. Každá hodina bude začínat tango rozcvičkou na konkrétní taneční prvky, které budou použity dále jako klíčové prvky choreografie. Na hodinách bude kladen důraz na techniku a estetiku tance a do nacvičené choreografie budeme postupně přidávat hereckou techniku.